Sağlık personellerimiz:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından resmi olarak sertifikalandırılmıştır.
İşyeri hekimi ile birlikte çalışırlar.
İş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki hizmetler planlanırken, işyeri hekimi ile birlikte çalışarak, veri toplar ve gerekli kayıtları tutar.
Çalışanlara ait sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş ve/veya periyodik muayene formuna yazar ve işyeri hekimi çalışanı muayene ederken hekime yardımcı olur.
Özel politika grubu kapsamına giren çalışanları takip eder ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlar.
İşyeri hekimi ile birlikte, ilk yardım hizmetlerinin organizasyon ve yürütümü sürecinde çalışır.
Sağlık eğitimi konusunda görev alır
İşletme ve ek kısımlarının genel olarak hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlenmesi hususunda işyeri hekimiyle birlikte çalışır.
İşyeri hekimi tarafından verilen iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütür.
Görevli olan çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlar ve bu kişilerle işbirliği yapar.