İş güvenliği uzmanı mühendislerimiz tehlike sınıfınıza uygun olarak (A, B, C sınıfı) atanır. Atanan uzman mühendislerimiz;
– İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı konusunda işverene danışmanlık yapar.
– Firmanın yaptığı uygulamaları denetler.
– Mevzuata uygun olarak tüm işlemleri tamamlar, gerekli dökümanları dosyalar.
– Mevzuatta meydana gelen tüm değişiklikler hakkında işvereni bilgilendirir.
– Mevzuata uygun olmayan durumlarda firmanın karşılaşabileceği ceza durumlarla ilgili firmayı bilgilendirir.
– İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi kapsamında;
o İşe giriş işlemleri,
o Acil durum müdahale planı,
o Değerlendirme raporu
o Risk değerlendirme,
o Meslek hastalığı,
o İş kazası
o İş sağlığı ve güvenliği talimatları ve yasal mevzuat,
hakkında gerekli dokümantasyonu yapar.
– 50 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturulmasını sağlar ve kurul üyelerinin eğitimlerini yapar. Kurulun aylık toplantılarında bulunarak, kurul üyelerine mevcut durum hakkında bilgilendirme yapar, eksikleri bildirir, önerilerde bulunur. Görüşler sonrasında alınan kararı toplantı tutanağına kaydeder. Tutanağı, tüm kurul üyelerine imzalatır ve ardından işverene sunar.
– İşyerine uygun olacak bir şekilde, kurum içi İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği hazırlar, üst yönetime onaylatır, uygulanmasını takip eder, uygunsuzluklar varsa tespit edip, yazılı ve sözlü bir şekilde üst yönetime bildirir.