İş sağlığı ve güvenliği yasal mevzuatları çerçevesinde vermiş olduğumuz eğitimlerin birkaçı aşağıda belirtilmiştir:
Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
İşyeri temizliği ve düzeni
İş kazası ve meslek hastalıklarından doğan hukuki sonuçlar
Kimyasal, fiziksel, ergonomik risk etmenleri
İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması
Kişisel koruyucu donanım kullanımı
Tahliye ve kurtarma
Hastalıklardan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması
İlkyardım
Elle kaldırma ve taşıma
Parlama, patlama ve yangından korunma
İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
Ekranlı araçlarla çalışma
Elektrik tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
Güvenlik ve sağlık işaretleri
İş sağlığı ve güvenliği kuralları ve güvenlik kültürü
Meslek hastalıklarının sebepleri
Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri