09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazete’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 8. Maddesinin B bendi:
“İşverenin ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimli, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirmesi gerektiğini” belirtmektedir.
Ayrıca 19.12.2007 tarihinde 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik” işletmelerin Yangın Güvenliği Ekiplerini oluşturması ve bunlara yangın eğitimi ve uygulamalı yangın tatbikatlarının senede en az 1 kez yapılmasını zorunlu hale getirmiştir.
Bu kapsamda vermiş olduğumuz eğitimlerimiz aşağıda belirtilmiştir.
Teorik Yangın Eğitimi
Yangın ve Yanma Kimyası
Tehlikeli Maddeler
Ev ve İşyerlerinde Yangın Risklerini Azaltma
Yangın Söndürme Kaynakları
Yangın Söndürme Güvenliği

Uygulamalı Yangın Eğitimi
Yangın ve Yanma Kimyası
Tehlikeli Maddeler
Yangının ilerlemesi ve büyüme safhası
Yangın Riskleri ve Önlemler
Yangın ve insan Sağlığı
Yangın Söndürme Kaynakları
Yangın Söndürme Güvenliği
Temel tahliye Eğitimi
Ekip Liderleri ve Görevleri
Bina Analizi ve Tehlikeler
Uygulama (Yangın Söndürme / Yangın Tatbikatı/ Mevcut Ekipmanın Kullanılması)